கிழக்கு பார்த்த வீடு வாஸ்து /கிழக்கு மனை/east facing house and plot vastu in tamil

Просмотров 23 511

Опубликовано: 2019-08-09
    and house vastu explained in tamil. Watch this on Vastu jothidam tamil.
Комментарии
Загрузка...

Vastu Plan

Rajayoga vastu Tamil
Просмотров 372 тыс.

மேற்கு வாசல் வீடு - வாஸ்து !!!!!

Vasthu Pandit Mohanji
Просмотров 63 тыс.

தெற்கு வாசல் வாஸ்து சாஸ்திரம்

Sankar Ganesh Raviraj Tamil Vasthu
Просмотров 115 тыс.