மேற்கு மனை /மேற்கு பார்த்த வாசல் வீடு வாஸ்து/west facing plot /west facing house vastu in tamil

Просмотров 9 169

Опубликовано: 2019-08-17
    West facing plot and house vastu explained in tamil. Watch this on
Комментарии
Загрузка...

Vastu Plan

Rajayoga vastu Tamil
Просмотров 372 тыс.

மேற்கு வாசல் வீடு - வாஸ்து !!!!!

Vasthu Pandit Mohanji
Просмотров 63 тыс.

தெற்கு வாசல் வாஸ்து சாஸ்திரம்

Sankar Ganesh Raviraj Tamil Vasthu
Просмотров 115 тыс.