மேற்கு மனை /மேற்கு பார்த்த வாசல் வீடு வாஸ்து/west facing plot /west facing house vastu in tamil

Просмотров 9 169

Опубликовано: 2019-08-17
    West facing plot and house vastu explained in tamil. Watch this on
Комментарии

vastu plan

Rajayoga vastu Tamil
Просмотров 127 тыс.

VASTU-DOSH MANTRA : FOR ENERGIZING YOUR HOME & OFFICE : VERY POWERFUL

DhyaanGuru Dr. Nipun Aggarwal
Просмотров 365 тыс.

Vastu Plan

Rajayoga vastu Tamil
Просмотров 372 тыс.